Turizm İşletme Belgesi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletme Belgesi”, işletmenin Türk Bayraklı teknelerinin yatak sayısı göz önünde bulundurularak verilmektedir.

Deniz Turizmi Yönetmeliği’nin Yedinci Bölüm’ü Deniz Turizmi Araçları İşletmelerinin Çalışma Esaslarını belirlemektedir. Burada 35-37. Maddeleri doğru anlamak özellikle çok önemlidir.

Eğer kendi teknenizin Irmak Yatçılık tarafından işletilmesini istiyorsanız bu maddeler arasındaki farkın doğru değerlendirilmesi gerekecektir. Kiralama yapacaklar için özet olarak şunu söyleyebiliriz ; Teknelerimiz ya “Türk Bayraklıdır veya Yabancı Bayraklıysa da Türk Bayrağı çekilmiştir (36. Madde). Yani bütün teknelerimiz Türk Vatandaşlarının kullanabileceği belge altyapısına sahiptir. 37. Madde kapsamında işletilen “Yabancı bayraklı deniz turizmi araçları, yabancılara ve yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarına kiralanır.” Bu bakımdan Irmak Yatçılık’ın sahip olduğu İşletme Belgesi teknesini Türkiye’de işletilmesini isteyenler için büyük bir avantaj sunmaktadır.

Teknesi için Irmak Yatçılık tarafından belge çıkarttırmak isteyenler de 35 ve 36. Maddedeki haklardan faydalanarak Turizm İşletme Belgesi (charter licence) alabilirler.

Yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarının kiralama esasları

          MADDE 35 – (1) Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçları işletmeleri, yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarını, turizm amaçlı ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere Bakanlığın izniyle beş yıla kadar kiralayabilir. Bu izinler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir. Bu işletmelerden deniz turizminin geliştirilmesi için Bakanlıkça her yıl belirlenen miktarda altyapı hizmetlerine katkı payı alınır. Bu katkı payı Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne yatırılır.

        (2) Yabancı bayraklı deniz turizmi araçları, yabancılara ve yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarına kiralanır.

        Bayrak çekme

          MADDE 36 – (1) Kanunun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 823 üncü maddesine bağlı kalmaksızın, Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçları işletmelerinin 35 inci madde uyarınca kiralanan yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarına kira süresince Türk bayrağı çekilmesine izin vermeye Bakanlık yetkilidir. Bu şekilde Türk bayrağı çekilen deniz turizmi araçlarından deniz turizminin geliştirilmesi için Bakanlıkça her yıl belirlenen miktarda altyapı hizmetlerine katkı payı alınır. Bu katkı payı Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne yatırılır.

        Yabancı işletmeler

          MADDE 37 – (1) Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 27 nci maddesi uyarınca, Türkiye dışında kurulu yabancı bayraklı deniz turizmi araçları işletmelerinin, bu araçlarını turizm amacıyla Türkiye’de işletmelerine Bakanlıkça beş yıla kadar izin verilebilir. Bu iznin verilebilmesi için yabancı işletmenin en az bir kruvaziyer gemiyi veya altmış yatak kapasitesine sahip yabancı bayraklı yatlarını Türkiye’de bulundurarak yurtdışında pazarlamaları gerekir. Bu izinler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir. Bu işletmelerden deniz turizminin geliştirilmesi için Bakanlıkça her yıl belirlenen miktarda altyapı hizmetlerine katkı payı alınır. Bu katkı payı Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne yatırılır.

Leave a Reply